Sİ və TDİ

Sənayə İstehsalat və Texniki Dəstləşdirmə İdarəsi Kollektivtəsərrüfatlararası sağlamlıq və uşaq istirahət müəssisələlərinin maddi-texniki bazasının möhkmləndirilməsi və genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbkollektivtəsərrüfatlararası sağlamlıq ocaqları və pioner düşərgələri Şurasının 06 dekabr 1993-cü il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır 30 mart 1994-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır. Sİ və TDİ-in əsas iş fəaliyəti "Kollektivtəsərrüfatlararasısağlamlıq” Respublika Birliyinin sifarişi ilə, əsasən sistemə daxil olan bütün müəssisə və sağlamlıq ocaqlarının maddi-texniki bazasının möhkəmlindirilməsi məqsədi ilə alət, avadanlıqlar, köməkci materialları və  sairlərin təchizatını və tikinti materialar istehsalını təmin edir.   
Giriş forması

Axtarış