Kollektiv təsərrüfatlar və Təsərrüfatlararası Sağlamlıq Ocaqları və Pioner Düşərgələrinin tikintisi və istismarı üzrə Respublika Birliyi "Azərbkollektiv təsərrüfatlararası sağlamlıq” Respublika Birliyi Azərbaycan Respublikası Kollektiv Təsərrüfatlar Şurasının Rəyasət Heyəti və Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi Rəyasət heyətinin 11 fevral 1981-ci il tarixli qərarı və kollektiv təsərrüfatlararası sağlamlıq ocaqlarının tikintisi və istismarında iştirakçı kollektiv təsərrüfatlarının nümayəndələrinin iclasında kollektiv təsərrüfat işçiləri və onların uşaqlarına sanatoriya-kurort xidmətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yaradılmışdır. Hazırda Birlik Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının tərkibində fəaliyyətini davam edir.


   
Giriş forması

Axtarış